Diş Sağlığı Paketi
Post

Diş Sağlığı Paketi

Diş sağlığı konusundaki faaliyetlerimiz, anlaşmalı olduğumuz, uluslararası standartlara uygun her türlü hijyen ve sterilizasyon kuralına titizlikle uyan, kendi alanında uzman ve konusunda aranan hekimlerin başkanlığında ekiplerle sürmektedir. Bir taraftan hastanın her türlü tetkikini yaparak hastaya en uygun tedavi yolunu öneren, tıp ilke ve ahlakına sıkı sıkıya bağlı hekimlerimizin oluşturdukları tedavi programları, uluslararası kabul gören tıbbi...